بیست و چهار نکته در مورد کاربردهای واژهء «مردم» | نویسنده: آلن بدیو | مترجم: مارال س.

[‌دریافت نسخه‌ PDF] مقدمه‌ی مترجم: به راستی چه تغییر ماهوی در نسبت فردی چون هاشمی رفسنجانی، کسی که زمانی نه چندان دور «دشمن مردم» تلقی می‌شد و امروز به عنوان حامی و حتا «ناجی مردم» قلمداد می‌شود، با «مردم» صورت پذیرفته است؟ آیا تغییری در رویکرد او به مردم به چشم می‌خورد؟ یا شاید باید راز این گردش را در خودِ «مردم»، در مفهومی که «مردم» به آن اشاره دارد، جست؟ این «مردم» کیست که می‌توان در عین دشمنی با او، مدافع حقوق‌ش هم شد؟ «مردمی» که بخشی از نیروهای سیاسی چپ در دفاع از منافع‌اش در انتخابات اخیر به حمایت از روحانی برخاستند، چه نسبتی با کسانی دارد که «سوژه‌های سیاست» نامیده می‌شوند؟ آیا گرد آمدن افراد بعضن ناهمگون در مکانی عمومی مثل خیابان به تنهایی برسازندهء سوژه‌های سیاست ادامه‌ مطلب …

معرفی مقاله | «آرمانگرایی اخلاقی و واقعگرایی سیاسی» | سیمون دوبوآر

[دریافت نسخه PDF مقاله] معرفی مقاله: این مقاله بلندْ دومین مقاله از کتابی است نوشته سیمون دوبوآر، که ترجمه فارسی آن (به همت زنده یاد مصطفی رحیمی) تحت نام «نقد حکمت عامیانه» انتشار یافته است. در این مقاله، سیمون دوبوآر، اندیشمند و فمینیست نامدار فرانسوی، واقعگرایی سیاسی را در امتداد آرمانگرایی اخلاقی مورد بحث قرار می‌دهد. در این متنْ «واقعگرایی» به مثابه یکی از رویکردهای پیش روی «سیاست‌پیشه» در مواجهه با پهنه انتخاب و کنش سیاسی نمایان می‌شود (مترجمْ عنوان «سیاست‌پیشه» را به کسی اطلاق می‌کند که در تدارکِ جهان آینده است؛ نه سیاست‌مدارْ به معنای متعارف کلمه). با بررسیِ تنشِ گریز ناپذیرِ «سیاست‌پیشه» با حوزه اخلاق مرسوم و امر اخلاقی، دوبوآر می‌کوشد از مسیری دیالکتیکی در نهایت درکی از سیاست اخلاقی به مخاطب عرضه کند. در همین مسیر است که تضادهای درونی واقعگرایی سیاسی برجسته می‌شود ادامه‌ مطلب …