انرژی هسته ای، از منظر حق یا ضرورت؟!

 [دریافت نسخه PDF] امین حصوری بر مبنای اصل صوری برابری حقوقی کشورها، علی الاصول برخورداری از انرژی هسته ای «حق» هر کشوری از جمله ایران است؛ همچنین بدیهی است که دولت هایی که مسلح به جنگ افزارهای هسته ای هستند و حتی به بسیاری از قرار دادهای کاهش تسلیحات و یا کنوانسیون های زیست محیطی جهانی پایبند نیستند (نظیر عدم امضای پیمان جهانی ممنوعیت «مین ضد نفر» از سوی آمریکا و اسرائیل و یا کارشکنی های آمریکا در مقاوله نامه های مربوط به گرمایش زمین و غیره)، در جایگاه موجهی برای منع «اخلاقی/حقوقی» سایر کشورها در دستیابی به انرژی هسته ای و حتی سلاح هسته ای نیستند. به همین ترتیب حتی می توان استدلال کرد نهاد شورای امنیت سازمان ملل نیز که پنج عضو دائمی آن دارای زرادخانه های بزرگی ادامه‌ مطلب …

زلزله آذربایجان: بلایی طبیعی یا فاجعه‌ای تحمیلی

«امین حصوری» ۱ـ بلایای اصطلاحاً «طبیعی» نظیر سیل و زلزله در ایران اساسا «طبیعی» نیستند، بلکه علت وقوع و یا میزان فجایعی که به بار می‌آورند، حاصل کارکرد شیوه خاصی از مناسبات اقتصادی در ایران (و سیاست های حامی آن) است (۱): – وقوع مکرر سیل در «مناطق سیل خیز» ایران عمدتا حاصل زمینه سازی «انسانی» (قطع جنگل ها و تغییر کاربری زمین ها و چرای بی رویه مراتع بالادست)‌ است، که سیاست گزاری دولتی و سو استفاده های رانتخواران وابسته به حکومت نقش اساسی در آنها دارد. – وقوع زمین لرزه اگرچه قابل پیش بینی نیست و منشاء طبیعی دارد، اما علت ویرانی گسترده و تلفات انسانی فاجعه بار آن در ایران، عدم نظارت بر ساخت و ساز و عمران و فقر مفرط روستاییان در بنا کردن سرپناه هایی ادامه‌ مطلب …