فراخوان همبستگی و تجمع و راهپیمایی سراسری؛ سوم دسامبر

[دریافت نسخه PDF]

توضیح «پراکسیس»:

این فراخوان از سوی جمعی از پناهجویان معترض که برای پیوند مبارزات پناهجویان و غیر قانونی ها در سطح اروپا تلاش می کنند صادر شده است و نسخه ای از آن برای انتشار در اختیار ما قرار گرفته است.

فراخوان:

«برای حمایت و همبستگی‌ با جنبش پناهجویی و «غیر قانونی» ها و خیزش سراسری این پایین‌ترین و بی‌‌حقوق‌ترین لایه‌های اجتماعی، که بیش از ۸ ماه است برای دستیابی به حقوق اولیه‌ی خود در اعتصاب هستند و خیابان‌ها را اشغال کرده‌اند، در روز ۳ نوامبر ۲۰۱۲ در هر شهری که هستیم به خیابان‌ها می آییم و شانه به شانه با آنها این روز را در خیابان‌ها به سر خواهیم برد. ما آمدن به خیابان را از آن رو بر می‌گزینیم که باور داریم همبستگی واقعی، همبستگی در عمل است و نیز برای آنکه ما نیز به سهم خود تاکید کنیم که برای فرودستان، «خیابان» تنها مکان واقعی مبارزه است.

در آلمان ،هلند، فنلاند، بلژیک، انگلیس، فرانسه و نیز در استرالیا، پناهجویان و غیر قانونی‌‌ها در حال مبارزه با این سیستم خارجی‌ ستیزند؛ نظامی که خود عامل اصلی‌ این آوارگی‌ها و بازتولید کننده‌ی انسان‌های «غیر قانونی» است؛ پناهجویان و «غیر قانونی»‌‌ ها در خیابان‌های سرد و در شرایطی دشوار در حالی مبارزات خود را پی می‌گیرند که در سایه‌ی تهدید دایمی خشونت‌های پلیس و یا در معرض حملات گروه‌های نژادپرست قرار دارند؛ همچنانکه به طور مداوم از سوی مقامات رسمی مورد تهدید قرار می‌گیرند. با همه‌ی اینها، آنان به رغم طاقت فرسا بودن شرایط، مبارزه‌ی خیابانی خود را برای رویارویی مستقیم با این سیستم معیوب و قوانین ضد انسانی آن ادامه داده‌اند.

جنبش جدید پناهجویان و «غیرقانونی»‌ ها در اروپا تجربیات حدود 8 ماه را پشت سر گذاشته است و در این مدت رشد کرده است و به بی‌پناهان برخی شهرها و کشورهای دیگر نیز الهام بخشیده است. اکنون این جنبش به قدری بزرگ شده است که بتواند وارد فاز جدیدی گردد؛ به طوری که در مرزهای کشورهای جدا از هم محصور نماند. متحد کردن این مبارزات به شکل یک جنبش بین المللی علیه قوانین ضد انسانی و نژادپرستانه، نیازمند مشارکت و همراهی همه فعالین چپ و وجدان‌های آگاه است. این جنبش در بنیان خود نبردی است علیه مکانیزم‌هایی که به طور نظام‌مند نابرابری، خشونت و تبعیض را بازتولید می کند و لذا پناهجویان و غیر قانونی‌ها را می‌آفریند. پس بیایید جزئی از این جنبش باشیم!»

وعده‌ی ما سوم دسامبر 2012 در خیابان‌‌ها

متن به زبان آلمانی در وبسایت پناهجویان معترض آلمان

* متن به زبان انگلیسی:

Call for Solidarity Demonstrations and overall Actions

The movement of asylum-seekers and the illegals is a rise-up of the most deprived people of our societies who have came out since 8 months ago in several cities and have occupied the streets for receiving their basic human demands. In Germany, Netherlands, Finland, Belgium and also in Australia the striking asylum-seekers and illegals are fighting against the inhuman and racist laws in the cold streets or rough situations, where they are always encountered with the police violence and the attacks by racist gangs, as well as being threatened by the official authorities.

In order to support their struggles and to make solidarity with this movement, we will come into the streets on 3rd of Dec. 2012 in our cities and accompany with them for admiring their valuable resistance.

As a real solidarity only occurs as a practical solidarity, we also choose standing in the streets, to emphasize that these are the only places that the oppressed people should keep for their battles.

The new movement of asylum-seekers and the illegals in Europe has about 8 months of struggle behind, during which it has been growing up and inspiring people in other cities and countries. Now it is big enough to start a new phase of struggles, which will not be limited to the borders of each country, as separate battles. To unify theses battles as international actions against inhuman and racist laws, the supports and participations of all of you activists and awake conscious are needed. This movement in its essence is a battle against those mechanisms which reproduce systematically inequality, violence and discriminations, and therefore refugees and the illegal people! Then, let’s be part of this movement!

Our appointment date will be the 3rd of December in the Streets

به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *