فتوبلاگ ولیعصر: ثبت نبض خیابان در شاهرگ تهران

[دریافت نسخه PDF] ولیعصر را با عنوان “طولانی ترین خیابان خاورمیانه” معرفی می کنند. خیابانی که نوستالژی چنارهای بلندش هیچگاه رهایت نمی کند حتی اگر هیچ قرار عاشقانه ای در یکی از کافه های پرتعداد آن را به خاطر نیاوری. ولیعصرِ فتووبلاگ ولیعصر (1) اما آمار و نوستالژی و مکان خصوصی کافه را وا می گذارد و ولیعصر را به مثابه “مکان جمعی” در برابر دید بیننده قرار می دهد. ولیعصری که هنوز روزهای پرالتهاب بهمن پنجاه و هفت و تسخیر صدا و سیما را در یاد دارد و عطر تن های جوانانی که در خرداد هشتاد و هشت دست در دست هم تجریش را به راه آهن متصل کردند بر تنش باقی‌ است. اما ولیعصر تنها به خاطره ها ختم نمی شود: “ارزش خیابان ولی عصر، اهمیت تاریخی فرهنگی و اقتصادی ادامه‌ مطلب …