در معرفی کتابِ «رقص دیالکتیک: گام‌هایی در روش مارکس» | پراکسیس

دریافت نسخه‌ی PDF یادداشت پراکسیس: اگر چه امروزه اهمیت روش تفکر دیالکتیکی در ساحت علوم اجتماعی و حتی راه‌جویی‌هایی فکریِ زندگی روزمره مورد تأیید بسیاری از افراد و نحله‌های فکری است، اما فهم و تفسیر سازوکار دیالکتیک و نیز شیوه‌ی کاربست آن در روند پژوهش و اندیشه‌ورزی هنوز هم محل اختلاف است. این به ویژه‌ از آن روست که سنّت تفکر دیالکتیکی از یونان باستان تا اندیشه‌‌های هگل و مارکس گستره‌ی بسیار متنوع و وسیعی را شامل می‌شود. دیالکتیک از آنجا که انقلابی در روش اندیشه و شیوه‌ی دیدن جهان است، در بنیان خود -حداقل به میانجی مقوله‌های تضاد و تغییر، و ارجاع به پیوستار زمانیِ هم‌بسته با پدیده‌ها- حامل نگاهی انقلابی به مناسبات جهان نیز هست. از این رو مطالعه‌ی آثار نظری مهمی که در شرح دیالکتیک و روش ادامه‌ مطلب …

صدایی از «فمینیسم سیاه»: بیانیه‌ی «گروه رودخانه‌ی کومباهی» *| ترجمه: امین حصوری

توضیح پراکسیس: این متن پیش‌تر در کتابچه‌ی فمینیسمِ سیاه (معرفی و بررسی نظریه‌ی تلاقی) توسط رفقای «گروه پروسه» منتشر شده است. دریافت نسخه‌ی پی.دی.اف. کتابچه‌ی «فمینیسم سیاه» * «گروه رودخانه‌ی کومباهی» سازمانی متشکل از فمینیست‌‌های سیا‌ه‌پوستِ لزبین بود که بین سال‌‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰ تحت این نام در شهر بوستون آمریکا فعالیت می‌کرد. نام این گروه به رویدادی حماسی در تاریخ مبارزات زنان سیاه‌پوست آفریقایی-آمریکایی اشاره دارد: به تاریخ دوم ژوئن ۱۸۶۳ طی عملیاتی نظامی با طراحی و هدایت هریت تابمن (Harriet Tubman)، مبارز فمینیست سیاه‌پوست، در رودخانه‌ی «کومباهی» واقع در کارولینای جنوبی، ۷۵۰ برده آزاد شدند. اعضای این گروه (کسانی چون، باربارا اسمیت، آودری لُرد، چریل کلارک، آکاشا گلوریا هول و غیره) با انتخاب چنین نامی ضمن تأکید بر ماهیت رزمندگی فمینیسم سیاه، پیوستگی خود به روند تاریخی مبارزات ادامه‌ مطلب …

نظریه‌ی مارکسیستیِ رسانه‌ها | دانیل چندلر | ترجمه: روزبه آبکناری

دریافت نسخه‌ی PDF توضیح پراکسیس: در مورد انتشار این ترجمه1 ذکر سه ملاحظه را ضروری می‌دانیم: نخست آنکه این متن را باید صرفاً مروری مقدماتی برای معرفی برخی رویکردهای نظریِ انتقادی به مقوله‌ی رسانه‌‌ها تلقی کرد، که البته پایه‌ها و وجوه اشتراکی در نظریه‌ی مارکسیستی دارند. دیگر آنکه، با وجود اشتراکات یاد شده در این رویکردها، عنوان این متن – به لحاظ دامنه‌ی شمول- هم‌خوانیِ نزدیکی با مضمون آن ندارد؛ چرا که معرفی آنچه نظریه‌ی مارکسیستی درباره‌ی رسانه‌‌ها خوانده شده، عمدتا با تکیه بر (و از منظر) گرایش‌ نظری خاصی برآمده از سنّت نظری مارکسیستی است که تحت عنوان «مطالعات فرهنگی» شناخته می‌شود. از این نظر، سطح دقت و تمرکز متن در معرفی سایر رویکردهای مارکسیستی به نظریه‌ی رسانه‌ها به طور آشکاری کمتر است. و آخر آنکه، پس از پایان ادامه‌ مطلب …

کموناردها* ایستاده میان دو هویت: در باب سوژه‌های مبارزه‌ی جهان‌شمول| مارال س.

دریافت نسخه‌ی PDF   توضیح پراکسیس: نوشتار پیش‌رو سال گذشته در شماره‌ی سوم نشریه‌ی «شبانه» منتشر شده است؛ اما از آنجایی که موضوع آن، یعنی مسئله‌ی جنبش زنان و سوژگی ایشان در مبارزات رهایی‌بخش و کمونیستی، همچنان تازگی دارد و از ضرورت بازاندیشی برخوردار است، در گرامی‌داشت 18 مارس، سال‌روز قیام کمون پاریس، و نیز 8 مارس روز جهانی مبارزات زنان، باز نشر این متن را (با اعمال تغییراتی چند از سوی نویسنده) مفید می‌دانیم؛ با این انگیزه و امید که خواندن این متنْ لحظه‌ای برای درنگ و اندیشیدن حول این موضوع مهم فراهم کند. *   *   * لیساگاره تاریخ‌نگارِ کمونار در مقایسه‌ی دو «زن» بورژوا و «زن» کمونارد می‌نویسد: «… آن موجود نرموک پلیدی که در منجلاب امپراتوری زاده شده، این باکره‌ی پورنوسازها، دومای پسر وفِدوها، یا همراه ادامه‌ مطلب …

معرفی کتاب «درک مارکس از جنسیت و خانواده» | جنی موریسون | ترجمه: ارغوان

دریافت نسخه‌ی PDF توضیح: کتاب «درک مارکس از جنسیت و خانواده» کاندیدای جایزه بهترین کتاب کنفرانس ماتریالیسم تاریخی سال ۲۰۱۳ در لندن بوده است. رفقای گروه «ارغوان»، به منظور معرفی این کتاب، متنی را به قلم جنی موریسون ترجمه کرده و در وبسایت‌شان منتشر نموده‌اند. پراکسیس با توجه به اهمیت این کتاب، و ضمن قدردانی از زحمات رفقای ارغوان، اقدام به بازنشر این متن ترجمه‌ نموده است. *** با توجه به تعامل دراز­مدت مارکسیسم و فمینیسم، عجیب است که مطالعات نظام‌مندِ اندکی در­ مورد نوشته‌های مارکس راجع به زنان و جنسیت وجود دارد. در واقع کتاب هدر.ا.براون با عنوانِ «درک مارکس از جنسیت و خانواده: یک خوانش انتقادی»، نخستین کتاب نگاشته‌شده در این حوزه است. اهمیت این موضوع، بیش از صرفِ پر کردنِ خلاءِ آکادمیکِ غیرعادی در این زمینه است. این امر ادامه‌ مطلب …

بیرون‌گذاری طبقه‌ی کارگر از پهنه‌ی سیاست | امین حصوری

دریافت نسخه‌ی PDF طرح بحث: اهمیت پرسش از نامرئی شدگیِ طبقه‌ی کارگر گستره‌ای از واکنش‌های اعتراضی به بحران اخیر سرمایه‌داری در غرب، به همراه عیان شدنِ پیامدهای اجتماعیِ مخرّبِ تحمیلِ سیاست‌های نولیبرالی در کشورهای پیرامونی، بار دیگر مقوله‌ی ستیز طبقاتی و نیروهای درگیر در آن را در کانون توجه قرار داده‌ است. [اعتراضات به پیامدها و خاستگاه‌‌های بحران اقتصادی در آمریکا، کانادا، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، یونان مثال‌هایی از مورد نخست؛ و گسترش فلاکت اقتصادی و شکاف طبقاتی، و اعتراضات توده‌ایِ برخاسته از آن در برخی کشورهای خاورمیانه، شیلی، آفریقای‌جنوبی و بنگلادش، مثال‌هایی از مورد دوم هستند]. پس از فروپاشی شوروی و بسط و تثبیت هژمونیِ سرمایه‌داری (به منزله‌ی نظامی بی‌بدیل و چالش‌ناپذیر)، عموما تصور می‌رفت -یا چنین قلمداد می‌شد- که درک طبقاتی از تحولات جامعه و سمت‌گیریِ طبقاتی، نوعی رویکرد ادامه‌ مطلب …

مارکسیسم و چالش بدیل‌سازیِ اقتصادی | رضا اسدی

دریافت نسخه‌ی PDF ضرورت بحث: دو دیدگاه اصلی پیرامون ارائه‌ی نظام بدیل سوسیالیستی علیه سرمایه‌داری وجود دارد. دیدگاه اول بر این باور است که: «از آن‌جا که چپ‌گرایان و نیروهای ضد سرمایه‌داری باید از طریق مبارزه و به مرورْ ساختمان جامعه‌ی سوسیالیستی را بنا کنند، نیازی نیست مانند پیش‌گویانْ شکل جامعه‌ی جایگزین سرمایه‌داری و نظام بازار را از پیش تعیین کنند.». با این حال سته‌ی فوق معتقدند اقتصاددانان رادیکال و مارکسیستی که اقدام به ترسیم نقشه‌ی راه و طرح اقتصاد دوران گذار به جامعه‌ی اشتراکی می‌کنند، به اشتباهی دچار می‌شوند که سوسیالیست‌های ماقبل مارکس دچار آن بودند؛ یعنی در بند نوعی از سوسیالیسم تخیلی و آینده‌پرداز قرار می‌گیرند که گویا خیال ندارد جامعه‌ی اشتراکی آینده را نوزاد همین سرمایه‌داری بداند و با روش‌شناسی دیالکتیکی به سراغ تحلیل اقتصادی برود، و ادامه‌ مطلب …

اوكسیمورون! (راست روشنفكر و فاشیسم لیبرال) | معاون فرمانده شورشی ماركوس

[دریافت نسخه PDF] ارتش زاپاتیستی آزادی‌بخش ملی برنامهء بعدی ما: اوكسیمورون ! (راست روشنفكر و فاشیسم لیبرال) معاون فرمانده شورشی ماركوس | مكزیك، آوریل ۲۰۰۲ ترجمه: بهرام قدیمی اوكسیمورون [۱] تعبیری‌ست که در آن برای وصف واژه‌ها صفتی به کار می‌برند که با خودِ آن واژه‌ها متناقض است؛ مثلاً برخی عرفا از «نوری تاریك» سخن گفته‌اند، كیمیاگران از یك «خورشید سیاه». «خورخه لوئیز بورخس»   هشدار، پیش‌گفتار و تعهد توجه کنید: اگر جملهء پیشانی مطلب را نخوانده‌اید، بهتر است همین حالا بخوانید، در غیر این صورت برخی چیزها را نخواهید فهمید. یک حقیقت غیر قابل انكار: جهانی شدن پیش روی ماست. کاری به خصلتش ندارم (فعلاً)، تنها واقعیتی را یادآور می‌شوم. اما، در این رابطه بایستی خاطر نشان كرد كه اوكسیمورونِ مفروض، جهانی شدن ناهمگون [قطعه قطعه] شده است. جهانی شدن، از ادامه‌ مطلب …

درباره‌ی لایه‌مندی آنتاگونیستی روشنفکران | امین حصوری

[‌دریافت نسخه‌ PDF] ۱. افسون‌زدایی از همگن بودن یا خویشاوندی روشنفکران وقتی بادهای موسمیِ تحولات سیاسی وزیدن می‌گیرند، روشنفکران نخستین لایه‌هایی هستند که از شکل توده‌ی درهم و بی‌شکل خارج شده، و له یا علیه «تغییر» (یا جهت‌های معینی از آن) موضع‌گیری می‌کنند و در هماهنگی با تورم تاریخی، پُلاریزه می‌شوند؛ این پدیده علاوه بر مقاطع انقلابی، در مقاطع تاریخیِ دیگری هم که حیات سیاسیِ یک جامعه -در آستانه یا در پی‌ِ رویدادی معینْ- دستخوشِ التهاب می‌شود، در اشکال مشابهی نمود می‌یابد. اما چنان‌که خواهیم دید این چند پاره شدنِ روشنفکرانْ رویه‌ی قابل انتظاری است که در هستی اجتماعی متعارضِ آنان ریشه دارد؛ به عکس، همگن‌ ماندنِ دراز مدتِ [فرضیِ] روشنفکران می‌تواند محل شگفتی باشد. تداوم و توالیِ خیزش‌های اعتراضیِ مقطعی و رشد نسبی دامنه‌ی اجتماعی آن‌ها موجب گسترش برخی مولفه‌های ادامه‌ مطلب …

بیست و چهار نکته در مورد کاربردهای واژهء «مردم» | نویسنده: آلن بدیو | مترجم: مارال س.

[‌دریافت نسخه‌ PDF] مقدمه‌ی مترجم: به راستی چه تغییر ماهوی در نسبت فردی چون هاشمی رفسنجانی، کسی که زمانی نه چندان دور «دشمن مردم» تلقی می‌شد و امروز به عنوان حامی و حتا «ناجی مردم» قلمداد می‌شود، با «مردم» صورت پذیرفته است؟ آیا تغییری در رویکرد او به مردم به چشم می‌خورد؟ یا شاید باید راز این گردش را در خودِ «مردم»، در مفهومی که «مردم» به آن اشاره دارد، جست؟ این «مردم» کیست که می‌توان در عین دشمنی با او، مدافع حقوق‌ش هم شد؟ «مردمی» که بخشی از نیروهای سیاسی چپ در دفاع از منافع‌اش در انتخابات اخیر به حمایت از روحانی برخاستند، چه نسبتی با کسانی دارد که «سوژه‌های سیاست» نامیده می‌شوند؟ آیا گرد آمدن افراد بعضن ناهمگون در مکانی عمومی مثل خیابان به تنهایی برسازندهء سوژه‌های سیاست ادامه‌ مطلب …