بیانیه‌ی پناهجویان اعتصابی برلین: در همبستگی با پناهجویان اعتصابی در آمستردام

[دریافت نسخه PDF]

رفقای ما در آمستردام که از چندین ماه پیش برای رسیدن به حقوق اولیه انسانی خود در چادرهای اعتصابی در حال مبارزه هستند، امروز ۲۷ نوامبر بار دیگر به خیابان ها آمدند. آنها امروز در اعتراض به مصوبه جدیدی از سوی دولت هلند مبنی بر تخلیه چادرهای آنان تا روز ۳۰ نوامبر، دست به تظاهرات زدند. همان طور که آنان در فراخوان تظاهرات شان به روشنی بیان کردند* آنها به خیابان آمدند تا نشان دهند که به رغم این تاکتیک های تهاجمی دولت، آنها تا رسیدن به حقوق و خواسته هایشان به ایستادگی و مبارزه خود ادامه خواهند داد. وانگهی، به عنوان انسانهایی که اکثر آنان توسط قوانین دولتی «غیرقانونی» شده اند، غیر از خیابان و چادرهایشان آنها چه جای دیگری برای ماندن دارند؟!

درحالیکه آنها از تمامی حقوق انسانی شان محروم شده اند، اکنون از آنان خواسته می شود که اعتراضات به شرایط غیرانسانی شان را متوقف کنند و از منظر دید عمومی خارج شوند. اما همان طور که آنان تا کنون بارها بیان داشته اند، هنگامی که هیچ راهکار واقعی ارایه نمی شود، ادامه دادن به اعتراضات تنها چیزی است که آنها برای تضمین بقای خود در اختیار دارند.

 ما پناهجویان اعتصابی در کمپ اعتراضی برلین با انتشار این بیانیه می خواهیم عمیق ترین همبستگی خود را با رفقایمان در آمستردام و با مقاومت ارزشمند آنها اعلام کنیم.

آرزو می کردیم که کاش می توانستیم در این روز در کنار این دوستان مان می بودیم تا شانه به شانه هم بایستیم و علیه زنجیرهایی که به رغم تفاوت های سرزمینی، به شیوه ها ی یکسان و با دلایل یکسانی ما را محبوس ساخته اند فریاد بزنیم.

ما بر این باوریم که ما همگی در شرایط یکسانی از سرکوب به سر می بریم و خوشحالیم از اینکه اینک صداهای ما رساتر و پرشهامت تر از همیشه از کشورهای مختلف اروپا و حتی از استرالیا به گوش می رسند.

 ما مصرانه از همه فعالین می خواهیم که از مقاومت پناهجویان اعتصابی آمستردام حمایت کنند و به ويژه به آنها کمک کنند تا از چاردهایشان که روز ۳۰ نوامبر در معرض تهدید برچیده شدن قرار دارد حفاظت کنند.

این مسوولیت بزرگی برای همه انسانهاست که که دست و زبان آنهایی باشند که علیه بازتولید نظام مند نابرابری و خشونت و تبعیض مبارزه می کنند.

ما مصمم هستیم که برخیزیم و در کنار هم بایستیم!

با همبستگی

پناهجویان اعتصابی در کمپ اعتراضی برلین

بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۲

http://refugeetentaction.net

* برای دنبال کردن اکسیون های پناهجویان اعتصابی در آمستردام به صفحه اینترنتی آنان رجوع کنید:

http://kamposdorp.blogspot.nl

In Solidarity with the striking asylum-seekers in Amsterdam

Our comrades in Amsterdam who have been since several months standing for their basic rights as tent-camp action, came today, Nov. the 27th, again in the streets. They made a demonstration today to protest against a new decision of the Dutch government, threatening them to evacuate their tent-camp on Nov. 30th. As they have already stated clearly in their demonstration announcement*, they went into the street to show that apart from these aggressive tactics, they will keep standing until receiving their demands. On the other hand, where else they could go, when most of them, as “illegalized” people by the state rules do not have any other places to stay than the streets! While they have been deprived from all their human rights, now they are asked to stop protesting against their inhuman conditions and just to go somewhere beyond the public visions! But as they already repeatedly mentioned, when no real solution is offered, continuing the protest is the only thing that they could do for their survival!

 We, the striking asylum-seekers from the refugee tent-action in Berlin, are publishing this statement to demonstrate our deepest solidarity with our comrades in Amsterdam and their valuable resistance. We wish we could be there today with our friends to stand with them shoulder by shoulder, and to shout together against the common chains that have imprisoned us in the same ways and for the same reasons, despite the national borders that we are confined in.

 We think that we all have the same oppressed situation and now we are glad to see that our voices are repeated more loudly and courageous from different countries in Europe and even in Australia.

 We strongly demand all activists in Netherlands and neighboring countries to support the resistance of striking asylum seekers in Amsterdam and particularly, to help them protect their tent-camp, which is under the threaten of evacuation on Nov. the 30th.

It’s a big responsibility for all humans to be the voices and hands of those who are battling against the systematical reproduction of inequality, violence and discriminations!

We are determined to rise up and stand together!

With Solidarity!

Refugee tent- action, Berlin

27.11.2012

http://refugeetentaction.net

 * To see follow the actions of striking refugees in Amsterdam, see their home page under this link:

Osdorp Refugees:

http://kamposdorp.blogspot.nl

به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *